Aantrekkingskracht en relaties

Soms trekken tegengestelden elkaar aan en soms vinden gelijkgestemden elkaar. De harmonie en disharmonie van relaties is een pad naar zelfverwezenlijking.

Je houdt elkaar een spiegel voor. De kunst is, om dat te her en erkennen en daarvan te leren. Een voorbeeld van mezelf. Tijdens mijn opleiding kreeg ik iemand onder mijn hoede die ontzettend lang moest nadenken over iedere vraag die ik stelde, dat ging op een gegeven moment erg vervelen.

Ik sprak dit uit bij mijn medestudenten en er kwam een luid gelach. Niet begrijpend keek ik in het rond. Heb je je spiegel gevonden, werd er gezegd. Hm mmm, dat bleek ik dus zelf ook te doen. Dat was best confronterend maar ook een mega leermoment.

De oorzaak dat ik zo lang op een antwoord aan het broeden was dat ik het antwoord buiten mezelf zocht en niet in mijzelf. Toen wist ik dus ook hoe ik die ander kon helpen.

Terug naar aantrekkingskracht, je trekt vaak, of hetzelfde in jou aan of juist het tegenovergestelde. Beide gevallen is niet goed of fout, het is slechts een of jouw weg om te groeien. Je hebt de neiging om je thuis te voelen bij mensen die hetzelfde doen of meemaken als jou. Zij hebben dezelfde trilling of resonantie als jijzelf.

Als je juist het tegenovergestelde in een relatie aantrekt, heeft die ander iets wat jij nog maar matig of niet hebt ontwikkeld. Dit werkt wederzijds. Jouw partner vindt iets in jou wat hij of zij nog dient te ontwikkelen. Door een partner te kiezen met wie je resoneert, ontstaat er compassie en begrip terwijl je tegelijkertijd een schijnwerper op oude patronen en onopgeloste zaken richt.

De moeilijkheden in een relatie zijn onderdeel van een transformerende kracht. Dus als jij bereid bent om in die spiegel te kijken naar je eigen projecties, kan je leren de ander en jezelf helder te zien en te waarderen en samen te groeien naar zelfverwerkelijking. Niet eenvoudig, dat weet ik, maar wel essentieel.

Bovenal is het goed om te beseffen dat de relaties die we (gehad) hebben, wij zelf onbewust hebben gekozen om in dit leven ervaringen op te doen die ons doen verder groeien/ontwikkelen.

Heb jij al in de spiegel gekeken vandaag? ; )